Press centrum Národního pedagogického institutu ČR

Zdroje a materiály pro novináře. Přehledně a na jednom místě.

Nejnovější tiskové materiály

Hledáte ucelené informace o Veřejné konzultaci k revizi Rámcových vzdělávacích programů? 

Odstartovala komunikační kampaň zaměřená na podporu ředitelů a ředitelek škol

NPI ČR spouští komunikační kampaň "Vedeme školu" na podporu ředitelů a ředitelek škol. Kampaň bude akcentovat téma pedagogického leadershipu a problematiku s ním spojenou, ale má také řadu praktických výstupů v podobě nového webu, tematických podcastů nebo dalšího čísla časopisu o moderním vzdělávání – EduRevue. NPI ČR rovněž otevírá nábor do dvou kvalifikačních studijních programů – Lídr školy a Ředitel manažer.

NPI ČR podepsal memorandum o spolupráci s Nadací České spořitelny.

Memorandum o spolupráci na novém programu finančního vzdělávání s Nadací České spořitelny posílí podmínky pro rozvoj učitelů v tématu finančního vzdělávání.

NPI ČR spouští veřejnou konzultaci k revizi RVP. Zapojit se může každý

Národní pedagogický institut předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání. Veřejná konzultace začíná 2. dubna a bude otevřena do 31. května 2024.

Národní pedagogický institut ČR se spojil s iniciativou Partnerství pro vzdělávání 2030+

Podpisem memoranda o partnerství se Národní pedagogický institut (NPI ČR) propojil s iniciativou Partnerství pro vzdělávání 2030+ a stal se jejím konzultačním partnerem. V rámci pracovní skupiny pro Wellbeing bude NPI ČR spolupracovat právě na rozvoji této oblasti.

Tisková zpráva Mensa ČR: Jaká je budoucnost českého vzdělávání? Odpoví chystaná březnová konference

Mensa Česko, Svět vzdělání a Národní pedagogický institut České republiky připravily konferenci pro učitele s názvem „Vzdělání pro budoucnost“. Akce je určená pedagogům všech stupňů škol, představitelům měst a krajů, ministerstva školství a školní inspekce, odborné veřejnosti i rodičům, kteří mají zájem o nejnovější trendy a inovace ve vzdělávání.

Tisková zpráva MŠMT: Elektronicky přihlášku podalo už více než 50 % uchazečů

Podávání přihlášek na střední školu, které probíhá do 20. února, je v druhé polovině. Elektronický systém DIPSY již využilo 59 000 uchazečů, z toho 53 000 si přihlášku podalo elektronicky s přihlášením přes Identitu občana.