Press centrum Národního pedagogického institutu ČR

Zdroje a materiály pro novináře. Přehledně a na jednom místě.

Nejnovější tiskové materiály

Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině

Přehled zdrojů a tipů pro zapojení žáků z Ukrajiny do hodin matematiky.

Ukrajino, Ukrajino

Jak pracovat ve výuce s písní Ukrajino a jak prostřednictvím písně reflektovat současné dění.

Čeština pro ukrajinské děti

Blog Michaely Zormanové.

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování žáků cizinců

Pravidelná supervizní setkání pro pedagogické pracovníky

Informační a metodická podpora škol v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s řadou partnerů informační a metodickou podporu pro práci se školními kolektivy v reakci na válečný konflikt na Ukrajině.