Revize rámcových vzdělávacích programů

Důležité informace o reformě rámcových vzdělávacích programů.

Co je revize RVP a proč ji děláme?

Připravujeme reformu rámcových vzdělávacích programů (RVP), která se týká předškolního, základního a středního školství v ČR. Dokument přináší vizi českého školství pro 21. století. 

Hlavním cílem revize RVP je poskytnout mateřským, základním a středním školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě.

Kdo na revizi pracuje?

Samotná revize RVP je kolektivním dílem, na kterém intenzívně pracujeme s pomocí stovek odborníků podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V expertních skupinách spolupracují jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici nebo zástupci oborových asociací a neziskových organizací. 
 

Webové stránky

Vize modernizace školství: https://revize.rvp.cz/
Proces tvorby RVP ZV a klíčové dokumenty:https://velke-revize-zv.rvp.cz/
Doplňující informace: https://www.menimeosnovy.cz/

Na koho se obrátit

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR

+420 725 890 501
radek.melichar@npi.cz  

Chcete psát o Veřejné konzultaci revize RVP?

Tiskové materiály

Nový projekt Národního pedagogického institutu podpoří učitele ve vzdělávání a vzájemné spolupráci

Podpora větší spolupráce učitelů, sdílení inspirativních příkladů z praxe, webináře, pomoc při současné proměně vzdělávání nebo databáze recenzovaných ověřených zdrojů pro výuku, – to je jen stručný výčet služeb, které nabídne NPI ČR v rámci nového projektu IPs Kurikulum.

Prohlášení k problematice vzdělávací oblasti Umění a kultura

Národní pedagogický institut ČR zveřejnil své prohlášení k oblasti Umění a kultura, složené ze zástupců pěti oborů – hudebního, tanečního, výtvarného, dramatického, filmového a audiovizuálního.

Další krok k inovaci RVP pro základní vzdělávání: Koncepce revize vzdělávacích oblastí jsou veřejně dostupné na webu NPI ČR

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) zveřejnil Koncepce revize vzdělávacích oblastí (dále jen „koncepce“), které byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“).

Škola budoucnosti je o další krok blíž. To hlavní z Hlavních směrů revize RVP

Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zpracoval podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize.

Vyhodnocení veřejných připomínek k hlavním směrům pro revizi RVP

Veřejné připomínkování dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV skončilo 21. dubna 2022. Během měsíce, kdy připomínkování běželo, se u Expertního panelu MŠMT sešlo více než 3 600 připomínek. Expertní panel se nimi nyní podrobně zabývá.

Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

Svět se dynamicky vyvíjí a chceme pro naše děti školu, která je připravuje ne na minulost, ale na budoucnost. Školu, která neklade důraz na biflování stohů dat, ale rozvíjí v žácích dovednosti a kompetence.

Napsali o nás