Revize rámcových vzdělávacích programů

Důležité informace o reformě rámcových vzdělávacích programů.

Co je revize RVP a proč ji děláme?

Připravujeme reformu rámcových vzdělávacích programů (RVP), která se týká předškolního, základního a středního školství v ČR. Dokument přináší vizi českého školství pro 21. století. 

Hlavním cílem revize RVP je poskytnout mateřským, základním a středním školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě.

Kdo na revizi pracuje?

Samotná revize RVP je kolektivním dílem, na kterém intenzívně pracujeme s pomocí stovek odborníků podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V expertních skupinách spolupracují jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici nebo zástupci oborových asociací a neziskových organizací. 
 

Webové stránky

Vize modernizace školství: https://revize.rvp.cz/
Proces tvorby RVP ZV a klíčové dokumenty:https://velke-revize-zv.rvp.cz/
Doplňující informace: https://www.menimeosnovy.cz/

Na koho se obrátit

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR

+420 725 890 501
radek.melichar@npi.cz  

Chcete psát o Veřejné konzultaci revize RVP?

Tiskové materiály

Expertní panel Hlavních směrů revize RVP ZV zpracuje připomínky odborné veřejnosti i učitelů po sérii workshopů

Série workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV, které uspořádal expertní panel v průběhu listopadu a prosince 2021, posunula diskuzi o budoucí podobě RVP ZV a celkově o vzdělávání na základních školách.

Konference zahájila veřejnou diskuzi k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 19. října 2021 proběhla za účasti ministra školství Roberta Plagy konference zahajující veřejnou diskusi k Hlavním směrům revize RVP ZV.

Střední odborné školy čekají změny. Nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

Nejpozději od 1. září 2022 musí střední odborné školy zapracovat do svých vzdělávacích programů několik aktualizací, které mají uzpůsobit výuku tak, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce.

Napsali o nás