Digitalizace ve vzdělávání

Jak skrze technologie připravujeme děti na svět budoucnosti.

Co je digitalizace ve vzdělávání?

Digitalizace vzdělávání je proces, při kterém dochází ke zlepšení vzdělávání díky využívání digitálních technologií a informačních systémů. Zahrnuje škálu různých aktivit od vybavení škol až po rozvoj digitálních kompetencí učitelů a žáků.

Technologie dlouhodobě a zásadním způsobem zasahují do pedagogického procesu, mění pedagogické metody a přístupy, ale i cíle vzdělávání.

Chcete vědět víc?

Přečtěte si rozhovor s O. Neumajerem - vedoucím samostatného oddělení digitalizace ve vzdělávání NPI ČR - ZDE

Proč potřebujeme změnu výuky?

Webové stránky

O revizích vzdělávání v oblasti ICT: https://revize.edu.cz/
školy i veřejnost: https://revize.rvp.cz/digitalizace-ve-vzdelavani
gymnázia: https://revize-ict-g.rvp.cz/
odborné školy: https://revize-ict-sov.rvp.cz/

Doporučení pro využívání umělé inteligence na ZŠ a SŠ:
https://revize.edu.cz/ke-stazeni#ai

Materiály ke stažení a podcasty k poslechu 
 

Jak měnit školu pro digitální svět? - Více zde

Podcasty o cestě škol k digitálnímu vzdělávání, kyberbezpečnosti a wellbeingu - Najdete zde

Na koho se obrátit

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR

+420 725 890 501
radek.melichar@npi.cz  

Tiskové materiály

Na českých školách odstartoval projekt Albus

V České republice odstartoval projekt Albus, který má dvěma českým školám pomoci při zavádění digitálních technologií do výuky. Za projektem stojí společnost Google a Edugo. Projekt se realizuje za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu České republiky.

S jakými problémy se potýkají školy při přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky? A co by jim pomohlo?

Učitelé v mnoha školách nejsou dostatečně připraveni v oblasti rozvoje digitálních kompetencí, školy se potýkají s nedostatečnou kvalitou technického vybavení, nedostatkem kvalifikovaných učitelů informatiky v některých školách a nedostatkem učitelů obecně. Část škol změnu ŠVP odkládá.

NPI ČR podpořil při zavádění nové informatiky již téměř 3 000 škol

Od září roku 2021 se české základní a střední školy postupně zapojují do výuky přizpůsobené změnám Rámcového vzdělávacího programu. Národní pedagogický institut ČR jim v tom pomáhá díky projektu Národní plán obnovy (NPO) DIGI. V roce 2022 poskytl podporu celkem 2 397 školám a díky vzdělávacím aktivitám proškolil celkem 9 115 zástupců škol.

Reakce NPI ČR na tiskovou zprávu NKÚ z 13.2.2023 ke Kontrolnímu závěru č. 22/02, Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu

Nejvyšší kontrolní úřad prováděl kontrolní šetření projektů NPI ČR, konkrétně kontroloval činnosti při realizaci projektů na podporu zvyšování digitálních kompetencí učitelů. Své závěry sepsal v Kontrolním závěru č. 22/02. Šetření NKÚ dopadlo pro NPI ČR pozitivně, přes dílčí kritizované výsledky NKÚ neuložil NPI ČR žádná nápravná opatření. NPI ČR tímto reaguje na sdělení uvedená v tiskové zprávě, kterou dne 13. února 2023 NKÚ k výsledkům šetření vydal.

Konzultanti IT poskytli v roce 2022 už téměř 500 konzultací, zdarma poradí i dalším školám

České základní školy postupně zavádí do praxe revidovaný Rámcový vzdělávací program v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. NPI ČR pro ně realizuje v informatické a digitální sféře zdarma různé formy podpory, nabízí také tým profesionálních konzultantů digitálních technologií, tzv. IT guru.

DIGI roadshow: vydařená premiéra setkání nad revizí RVP v digitální oblasti napříč republikou

DIGI roadshow, setkání ředitelů škol s odborníky, kteří jim mohou pomoci se zaváděním výuky nové informatiky a digitální kompetence, se uskutečnilo 6. prosince na všech krajských pracovištích NPI ČR. Nejpozději od 1. září 2023 musí všechny základní školy zařadit do výuky nový předmět informatika a začít rozvíjet digitální kompetence žáků napříč předměty.