Press centrum Národního pedagogického institutu ČR

Zdroje a materiály pro novináře. Přehledně a na jednom místě.

Nejnovější tiskové materiály

Tiskové zprávy k Veřejné konzultaci rámcových vzdělávacích programů naleznete zde.

Kulaté stoly s odborníky ve vzdělávání podpoří veřejnou konzultaci revize RVP

Pro odbornou veřejnost, učitele a učitelky z terénu, stejně jako rodiče stávajících i budoucích žáků, připravil NPI ČR otevřený interaktivní informační systém k revizi RVP a online dotazník, prostřednictvím něhož může každý zájemce poslat své podněty a názory k dokumentu revize. Na podporu debaty o chystaných změnách ve vzdělávání zahájil Národní pedagogický institut sérii streamovaných kulatých stolů s odborníky ve vzdělávání.

Do práce metodických kabinetů se od začátku roku zapojilo už téměř 700 učitelů

Od začátku roku 2024 proběhlo již více než 330 setkání územních metodických kabinetů, do kterých se zatím zapojilo přibližně 700 učitelů z různých škol. Ve 35 vybraných územích po celé ČR díky tomu vznikají učící se komunity.

Odstartovala komunikační kampaň zaměřená na podporu ředitelů a ředitelek škol

NPI ČR spouští komunikační kampaň "Vedeme školu" na podporu ředitelů a ředitelek škol. Kampaň bude akcentovat téma pedagogického leadershipu a problematiku s ním spojenou, ale má také řadu praktických výstupů v podobě nového webu, tematických podcastů nebo dalšího čísla časopisu o moderním vzdělávání – EduRevue. NPI ČR rovněž otevírá nábor do dvou kvalifikačních studijních programů – Lídr školy a Ředitel manažer.

NPI ČR podepsal memorandum o spolupráci s Nadací České spořitelny.

Memorandum o spolupráci na novém programu finančního vzdělávání s Nadací České spořitelny posílí podmínky pro rozvoj učitelů v tématu finančního vzdělávání.

NPI ČR spouští veřejnou konzultaci k revizi RVP. Zapojit se může každý

Národní pedagogický institut předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání. Veřejná konzultace začíná 2. dubna a bude otevřena do 31. května 2024.

Národní pedagogický institut ČR se spojil s iniciativou Partnerství pro vzdělávání 2030+

Podpisem memoranda o partnerství se Národní pedagogický institut (NPI ČR) propojil s iniciativou Partnerství pro vzdělávání 2030+ a stal se jejím konzultačním partnerem. V rámci pracovní skupiny pro Wellbeing bude NPI ČR spolupracovat právě na rozvoji této oblasti.