Press centrum Národního pedagogického institutu ČR

Zdroje a materiály pro novináře. Přehledně a na jednom místě.

Nejnovější tiskové materiály

Tiskové zprávy k Veřejné konzultaci rámcových vzdělávacích programů naleznete zde.

Jak jsme na tom? V České republice probíhá mezinárodní výzkum dovedností dospělých

V ČR probíhá od 1.9.2022 do 31.7.2023 mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem tohoto unikátního výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí lidé ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

NPI ČR nabízí školám pomoc při úpravách školních vzdělávacích programů

Školy, které se připravují na úpravy školních vzdělávacích programů v digitální oblasti, mohou zdarma využívat individuální konzultace s odborníky Národního pedagogického institutu České republiky. Konzultant se ve vyhrazeném čase věnuje výhradně objednanému řediteli či jinému pedagogickému pracovníkovi z konkrétní školy.

Na českých školách odstartoval projekt Albus

V České republice odstartoval projekt Albus, který má dvěma českým školám pomoci při zavádění digitálních technologií do výuky. Za projektem stojí společnost Google a Edugo. Projekt se realizuje za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu České republiky.

S jakými problémy se potýkají školy při přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky? A co by jim pomohlo?

Učitelé v mnoha školách nejsou dostatečně připraveni v oblasti rozvoje digitálních kompetencí, školy se potýkají s nedostatečnou kvalitou technického vybavení, nedostatkem kvalifikovaných učitelů informatiky v některých školách a nedostatkem učitelů obecně. Část škol změnu ŠVP odkládá.

Krajské knihovny budou spolupracovat s Národním pedagogickým institutem ČR

Národní pedagogický institut ČR podepsal memorandum o spolupráci se Sdružením knihoven ČR. Instituce tím stvrdily aktivní propojení sítě krajských pracovišť Národního pedagogického institutu ČR se sítí krajských knihoven.

Šetření potřeb zaměstnavatelů

Analytická zpráva Šetření potřeb zaměstnavatelů - 2022 přináší informace z realizovaného šetření potřeb a zkušeností zaměstnavatelů v oblasti současných nároků na zaměstnance a připravenosti absolventů škol na vstup na trh práce.