Press centrum Národního pedagogického institutu ČR

Zdroje a materiály pro novináře. Přehledně a na jednom místě.

Nejnovější tiskové materiály

Tiskové zprávy k Veřejné konzultaci rámcových vzdělávacích programů naleznete zde.

Prohlášení k problematice vzdělávací oblasti Umění a kultura

Národní pedagogický institut ČR zveřejnil své prohlášení k oblasti Umění a kultura, složené ze zástupců pěti oborů – hudebního, tanečního, výtvarného, dramatického, filmového a audiovizuálního.

Další krok k inovaci RVP pro základní vzdělávání: Koncepce revize vzdělávacích oblastí jsou veřejně dostupné na webu NPI ČR

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) zveřejnil Koncepce revize vzdělávacích oblastí (dále jen „koncepce“), které byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“).

NPI ČR podpořil při zavádění nové informatiky již téměř 3 000 škol

Od září roku 2021 se české základní a střední školy postupně zapojují do výuky přizpůsobené změnám Rámcového vzdělávacího programu. Národní pedagogický institut ČR jim v tom pomáhá díky projektu Národní plán obnovy (NPO) DIGI. V roce 2022 poskytl podporu celkem 2 397 školám a díky vzdělávacím aktivitám proškolil celkem 9 115 zástupců škol.

České školy přijaly letos téměř 50 tisíc ukrajinských dětí

Do českých mateřských, základních a středních škol nastoupilo ve školním roce 2022/2023 téměř 50 000 dětí z rodin prchajících před válkou z Ukrajiny. Situace se dotkla 64 % základních škol, 36 % škol mateřských a 57 % škol středních. Jaká je podpora českých škol při začleňování dětí z Ukrajiny ?

Reakce NPI ČR na tiskovou zprávu NKÚ z 13.2.2023 ke Kontrolnímu závěru č. 22/02, Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu

Nejvyšší kontrolní úřad prováděl kontrolní šetření projektů NPI ČR, konkrétně kontroloval činnosti při realizaci projektů na podporu zvyšování digitálních kompetencí učitelů. Své závěry sepsal v Kontrolním závěru č. 22/02. Šetření NKÚ dopadlo pro NPI ČR pozitivně, přes dílčí kritizované výsledky NKÚ neuložil NPI ČR žádná nápravná opatření. NPI ČR tímto reaguje na sdělení uvedená v tiskové zprávě, kterou dne 13. února 2023 NKÚ k výsledkům šetření vydal.

Konzultanti IT poskytli v roce 2022 už téměř 500 konzultací, zdarma poradí i dalším školám

České základní školy postupně zavádí do praxe revidovaný Rámcový vzdělávací program v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. NPI ČR pro ně realizuje v informatické a digitální sféře zdarma různé formy podpory, nabízí také tým profesionálních konzultantů digitálních technologií, tzv. IT guru.